जिल्हाधिकारी नागपूर कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर हार्दिक स्वागत!

नागपूर हे महाराष्ट्राचे उपराजधानीचे शहर आहे. येथे दरवर्षी महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन भरविले जाते. नागपूर शहराची लोकसंख्या २,४०५,४२१ इतकी असून या शहराला नुकताच स्वच्छ शहर व भारतातील दुसरे हिरवे शहर (ग्रीन सिटी) असे नामांकन मिळाले आहे.नागपूर शहर हे "संत्रा नगरी"

या नावाने सुद्धा प्रसिध्द आहे. येथील संत्रे संपूर्ण भारतात व विदेशात निर्यात होतात. नागपूर शहराची स्थापना गौंड राजा 'बख्त बुलंद' याने अठराव्या शतकाच्या सुरुवातीला केली. नागपूर शहर हे भारताच्या मध्यावर असून येथील 'झीरो माईल मार्कर' ही जागा भारताचा भौगोलिक मध्यबिंदू दर्शविते. नागपूर जिल्हयात १४ तालूके असून १२ विधानसभा मतदार संघ आहेत.

  चालु घडामोडी

1. P.I.L No. 173/2010 Dr. Mahesh Bedekar V/S Maharashtra state & others

2. Medical Officer GR A Interview,qualified candidate list

3. Medical Officer qualified/disqualified Final List

4. Vehicle Auction of Industrial Court, Nagpur

5. Medical Officer GR A Selection and Wating list

6. Transportation of food grain in Nagpur District, tender for the year 2017 to 2020

7. Corrigendum for Transportation of food grain in Nagpur District, tender for the year 2017 to 2020

8. Advertisment for the post of District Disater Manegment officer Collector Office Nagpur

9. Advertisment for the post of Counselor in ART center IGGMC Nagpur & Post of driver and cleaner at mobile ICTC Van

10. District Disaster Management Officer Recruitment- Eligible and Rejected candidate list

9. District Disaster Management Officer Recruitment-Result

10. Advertisement for the post of Medical officer, ART Center GMC, Nagpur (On Contract Basis)

11. Advertisement of Divisional Disaster Management Co-ordinator

12. Sand Ghat Auction 2017-18 Environment Clearance & Sand Ghats Map

13. जिल्हा ग्राहक सरंक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती

14. District T.B Control Society, Z.P Nagpur, List of Interview Eligible & Non-eligible for the post of DPC, STLS & LT

15. Disposal of Bardana (DSO Office Collector Office Nagpur

16. Appointment of Environment Consultant

17.Zilla Parishad-Medical Officer Grade A Recrutment-2018

18.List of Aaple Sarkar Seva Kendra in Nagpur District (phase I)

19. Recruitement For the post of Staff Nurse, ART center, IGGMC Nagpur(Contract Basis)

20. Zilla Parishad-Medical Officer Grade A Recrutment-2018 General List

*******************************************************

****************************************************************************************************

 महत्वाचे डाउनलोडस

  - - - -   - - - -