नागपुर जिल्हा परिषद॓च्या व॓बसाईटवर आपल॓ स्वागत आह॓

नागपुर जिल्हा परिषदेची वेबसाईट कार्यान्वीत करतांना माहितीच्या अधिकाराचा मुख्य हेतु प्रभाविपणे मांडण्याचा प्रयत्न या जिल्हा परिषदेने केला आहे.

img    
नागपुर तापमान

नागपुर दिशा-निर्देश:

जि.प. ची वेबसाईटसर्वच स्तरातील नागरिकांकरिता कार्यान्वीत करतांना ती लोकाभिमुख असावी यास्तव प्रयत्न करण्यात आला आहे. शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विषयक धोरणाचा अवलंब करतांना जि.प. मधील विविध योजनाव त्याची परिपुर्ण माहिती तसेच विविध विभागांची माहिती वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यांत आली आहे.

राज्यातील सर्वच स्तरातील जनतेला जि.प. मध्ये होणा-या कामकाजाच्या माहितीचे अवलोकन वेबसाईटद्वारे करता येईल. तसेच येथे होणा-या कामकाजाची पारदर्शकता अगोदर व्हावी, हाच हेतू ठेवून वेबसाईटची निर्मिती करण्यात आली आहे.    More